Γίνετε Μέλος

Προϋποθέσεις για να γίνετε μέλος:

Να έχετε δηλωμένο στην Δ.Ο.Υ τον Κ.Α.Δ.: 43211005

Να προάγετε υγιή ανταγωνισμό


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για την εγγραφής σας :